PRAVIDLA KUMITE

 

     Článek 1

 

1.   Zápasiště musí být rovné a bezpečné.

 

2.   Zápasiště je čtverec o straně osm metrů (měřeno z vnějšku) s dalšími dvěma metry na všech stranách, které slouží jako bezpečnostní prostor. Zápasiště může být vyvýšeno nad podlahu až do výšky jednoho metru. Vyvýšená plocha musí tvořit čtverec o straně nejméně dvanáct metrů, aby zahrnoval jak zápasiště, tak i bezpečnostní prostor.

 

3.   Dva metry od středu zápasiště musí být vyznačena čára dlouhá 0,5 m pro pozici rozhodčího.

 

4.   Ve vzdálenosti 1,5 m od středu zápasiště musí být kolmo na čáru rozhodčího vyznačeny dvě rovnoběžné čáry dlouhé 1m pro pozici závodníků.

 

5.   Sudí jsou umístěni v bezpečnostní zóně, jeden přímo proti rozhodčímu, další dva za zády zápasníků a posunuti jeden metr směrem k rozhodčímu. Sudí jsou vybaveni červeným a modrým praporkem.

 

6.   Arbitr sedí u stolku, který je umístěn hned za bezpečností zónou zápasiště vlevo za rozhodčím. K dispozici má červený praporek nebo značku.

 

7.   Kontrolor stavu zápasu sedí za oficiálním stolkem mezi zapisovatelem a časoměřičem.

 

8.  Vnitřní část zápasiště, která ohraničuje metrovou zónu být jiné barvy než zbytek tatami.

Výklad

I.   V prostoru do vzdálenosti jeden metr od vnějšího okraje zápasiště nesmí být umístěna  žádná tabule s reklamou, stěny, sloupy atd.

 

II.   Tatami nesmí klouzat v místě dotyku s podlahou a na povrchu má mít nízký koeficient tření. Nesmí být tak silné jako tatami na judo, protože tytopřekáží pohybům karate. Rozhodčí se musí přesvědčit, že se jednotlivé žíněnky v průběhu zápasu od sebe nevzdalují, protože mezery mohou způsobit zranění a vytvářejí nebezpečí. Používaná tatami musí být schváleny WKF.

 

Článek 2: Oficiální úbor

 

1.   Závodníci a jejich koučové musí být oblečeni do oficiálního úboru, jak je zde definován.

 

2.  Rada rozhodčích může vyloučit kteréhokoliv funkcionáře nebo závodníka, jenž nedodrží tento předpis.

ROZHODČÍ

1.   Rozhodčí a sudí musí nosit oficiální úbor určený radou rozhodčích. Tento úbor musí nosit na všech soutěžích a kurzech.

 

2.  Oficiální úbor je následující:

. jednořadé sako barvy námořní modře se dvěma stříbrnými knoflíky

. bílá košile s krátkými rukávy

. oficiální kravata bez kravatové spony

. hladké světlešedé kalhoty bez manžet

. tmavě modré nebo černé ponožky bez vzorku a černé nazouvací boty na zápasiště.

Rozhodčí a sudí ženského pohlaví mohou nosit vlasové spony.

ZÁVODNÍCI

1.   Závodníci musí nosit bíle neoznačené karate gi bez pruhů či lemování. Smějí nosit pouze státní znak nebo vlajku. Ty musí být na prsou na levé straně kabátu a nesmí přesáhnout plochu 100 cm2 (100 mm x 100 mm). Na gi mohou být umístěny pouze originální nášivky výrobce. Dále může být na zádech umístěno identifikační číslo vydané organizačním výborem. Jeden závodník musí mít červený pás a druhý modrý. Červený a modrý pás musí být široký okolo 5 cm a tak dlouhý, aby jeho konce přečnívaly alespoň 15 cm na každé straně uzlu.

 

2.   Přes nařízení shora uvedeného odstavce 1,  může řídící výbor povolit umístění zvláštních nášivek či výrobních značek schválených sponzorů.

 

3.   Kabát, stažený v pase pásem, musí mít minimálně takovou délku, aby kryl boky, nesmí však být delší než do tří čtvrtin stehen. Ženy mohou nosit pod kabátem bílé tričko bez vzoru.

 

4.   Maximální délka rukávů nesmí přesahovat ohyb zápěstí, rukáv nesmí být kratší než do poloviny předloktí. Rukávy kabátu nesmí být srolované.

 

5.   Kalhoty musí být tak dlouhé, aby zakryly alespoň dvě třetiny lýtka a nesmí přesahovat kotníky . Kalhoty nesmí být srolované.

 

6.   Každý závodník musí mít čisté vlasy a ostříhané na takovou délku, která nenaruší hladký průběh zápasu. Hachimaki (čelenka) není povolena. Pokud rozhodčí usoudí, že vlasy kteréhokoliv závodníka jsou příliš dlouhé nebo špinavé, může ho vyloučit ze zápasu. V zápasech kumite jsou zakázány jehlice do vlasů, stejně jako kovové spony. V kata jsou nenápadné sponky povoleny. Stuhy (mašle) a jiné ozdoby jsou zakázány.

 

7.   Závodník musí mít krátké nehty a nesmí nosit kovové ani žádné jiné předměty, které by mohly zranit soupeře. použití kovových zubních rovnátek musí být schváleno rozhodčím a oficiálním lékařem. Závodník nese plnou zodpovědnost za jakákoliv zranění.

 

8.   Povinné jsou chrániče rukou, schválené WKF. Jeden závodník má na sobě modré a druhý červené chrániče.

 

9.   Chrániče zubů jsou povinné.

 

10.   Suspenzory a měkké chrániče holení jsou povoleny. Kombinované chrániče holení a nártů jsou zakázány.

 

11.   Brýle jsou zakázány. měkké kontaktní čočky může závodník nosit na vlastní zodpovědnost.

 

12.   Nošení neautorizovaného oblečení a výstroje je zakázáno. Ženy mohou nosit dodatečnou autorizovanou  ochrannou výstroj, jako např. chrániče hrudníku.

 

13.   Všechny ochranné prostředky musí být schválené WKF.

 

14.  Použití bandáží a stahovadel kvůli zraněním musí schválit rozhodčí na základě doporučení oficiálního lékaře.

KOUČOVÉ

1.  Kouč musí v průběhu celé soutěže nosit sportovní úbor a licenci, umístěnou na viditelném místě.

Výklad

I.   Závodník musí mít jen jeden pás. AKA má červený a AO modrý. Pás stupně technické vyspělosti nesmí být během zápasu nošen.

 

II.   Požívané chrániče zubů musí správně sedět na chrupu. Chrániče genitálií s vyjímatelnou vložkou z plastu vloženou do pouzdra nejsou povoleny a závodník, u kterého se zjistí, že je používá, bude potrestán.

 

III.   Mohou se vyskytnout náboženské důvody pro nošení určitých částí oděvu, jako jsou např. turbany a amulety. Osoby, které si přejí z důvodu svého náboženství nosit to, co by jinak bylo posuzováno jako neautorizovaná část oděvu, musí toto oznámit před začátkem turnaje radě rozhodčích. Ta přezkoumá a posoudí každou  takovou žádost. Nebudou činěny žádné ústupky těm,  kteří se dostaví v den turnaje s tím, že budou moci startovat.

 

IV.   Pokud závodník přijde na zápasiště nesprávně oblečen, nebude ihned diskvalifikován, ale bude mu dána jedna minuta, aby nedostatek odstranil.

 

V.  Pokud rada rozhodčích souhlasí, rozhodčí si mohou sundat sako.

 

Článek 3: ORGANIZACE SOUTĚŽÍ KUMITE

 

1.   Turnaj v karate může zahrnovat soutěž v kumite a/nebo v kata. Soutěž v kumite se dále může dělit na utkání družstev a na utkání jednotlivců. Utkání jednotlivců se může dále dělit na hmotnostní kategorie a kategorii bez rozdílu hmotnosti. Utkání v hmotnostních kategoriích se nakonec dělí na zápasy. Termín„zápas“ také označuje individuální soutěže v kumite mezi dvojicemi závodníků soupeřících družstev.

 

2.   V utkání jednotlivců nesmí být žádný závodník nahrazen jiným závodníkem.

 

3.   Závodník či družstvo, které se po výzvě k nástupu včas nedostaví k zápasišti, bude diskvalifikováno (KIKEN) z kategorie.

 

4.   Mužský tým zahrnuje 7 členů s 5 závodícími v kole. Ženský tým zahrnuje 4 členky se 3 soutěžícími v kole.

 

5.  Všichni závodníci jsou členy družstva. Náhradníci nejsou pevně určeni.

6.   Před každým utkáním musí zástupce družstva odevzdat  u oficiálního stolu formulář se jmény a pořadím zápasů členů družstva. Sestava členů, vybraných z plného počtu sedmi závodníků či čtyř závodnic, a pořadí jejich zápasů mohou být změněni pro každé kolo, pokud je nové pořadí zaznamenáno. Je-li však již jednou zaznamenáno, nemůže být poté až do ukončení kola změněno.

 

7.   Družstvo bude diskvalifikováno, jestliže kterýkoliv člen družstva nebo jeho kouč změní sestavu družstva  či pořadí zápasů, aniž by před začátkem kola předložil nové písemné pořadí závodníků.

 

Výklad

I.   „Kolo“ je určitý stupeň soutěže, který vede ke konečnému určení finalistů. Ve vylučovací soutěži kumite kolo eliminuje ve svém rámci 50% závodníků, přičemž volná místa se počítají jako závodníci. V této souvislosti se pojem kolo může použít jako stádium primární eliminace nebo repasáže. Kolo dovoluje zápasit všem závodníkům startovního pole jen jednou, jak v systému každý s každým, tak i ve vyřazovacím systému.

 

II.   Používání jmen závodníků způsobuje problémy při výslovnosti a identifikaci. Měla by být proto přidělena a používána soutěžní čísla.

 

III.   Při nástupu před utkáním nastupují pouze ti závodníci, kteří se utkání přímo účastní. Nezápasící závodníci a kouč se nástupu neúčastní a mají  sedět v prostoru pro ně určeném.(

 

IV.   Aby mohl startovat tým mužů, musí být přítomni alespoň 3 závodníci a aby mohl soutěžit tým žen, musí být přítomny alespoň 2 závodnice. Tým s méně než požadovaným počtem závodníků ztrácí možnost závodit a je prohlášen Kiken.

 

V.   Formulář obsahující pořadí zápasníků může předkládat kouč nebo pověřený závodník z družstva. Pokud předává formulář kouč, musí být jasně identifikovatelný, jinak může být odmítnut. Seznam musí obsahovat jméno země nebo klubu, barvu pásku, která je družstvu pro příslušné utkání přidělena, a pořadí zápasů jednotlivých členů družstva. Formulář musí obsahovat jméno závodníka i jeho turnajové číslo a musí být podepsán koučem nebo určenou osobou.

 

VI.   Jestliže chybou v rozpise dojde k tomu, že zápasí špatní závodníci, bude zápas/utkání prohlášen za neplatný, bez ohledu na výsledek. Aby se omezily takové chyby, musí si vítěz každého zápasu/utkání než opustí plochu ověřit své vítězství u kontrolního stolku.

 

 

Článek 4: PANEL ROZHODČÍCH

 

1.   Panel rozhodčích pro každé utkání se skládá z jednoho rozhodčího (SHUSHIN), tří sudích (FUKUSHIN) a jednoho arbitra (KANSA).

 

2.  Rozhodčí ani soudce kumite nesmí být stejné národnosti jako jsou závodníci.

3.   Pro usnadnění řízení utkání má být dále určeno několik časoměřičů, hlasatelů, zapisovatelů a kontrolorů stavu zápasu.

 

Výklad

I.   Na začátku utkání kumite stojí rozhodčí vně oficiálního zápasiště. Po jeho  levé straně stojí sudí č.1 a č.2, po pravé straně stojí arbitr a sudí č.3.

 

II.   Po pozdravu  mezi závodníky a panelem rozhodčích udělá rozhodčí krok vzad, sudí a arbitr se otočí čelem dovnitř a všichni se vzájemně ukloní. Poté všichni zaujmou své pozice.

 

III.   Při výměně panelu rozhodčích se vrátí odcházející rozhodčí do původní pozice  a vzájemně se ukloní , poté opouští prostor zápasové plochy.

 

IV.  Pokud se mění jednotlivý sudí jde příchozí sudí k odcházejícímu, vzájemně se ukloní a vymění si místa.

 

Článek 5: DOBA TRVÁNÍ ZÁPASU

 

1.   Doba trvání zápasu kumite pro seniory muže je určena na 3 minuty ( jak pro družstva, tak pro jednotlivce) a 2 minuty pro zápasy žen, juniorů a dorostenců.

 

2.   Čas zápasu začíná, když rozhodčí dá pokyn k zahájení zápasu a končí, kdykoliv rozhodčí zvolá „YAME“.

 

3.   Časoměřič signalizuje jasně slyšitelným gongem nebo bzučákem „30 sekund do konce zápasu“ a „ čas uplynul“. Signál „ čas uplynul“ označuje konec zápasu.

 

Článek 6: BODOVÁNÍ

 

1.  Bodování je následující:

a) SANBON    3 body

b) NIHON        2 body

    c) IPPON        1 bod

 

2.  Bodování se uděluje za techniku, umístěnou na zásahovou plochu a předvedenou podle následujících kritérií:

a) Dobrá forma

b) Správné nasazení

c) Energické provedení

d) Perfektní závěr ( ZANSHIN)

e) Správné načasování

    f) Správná vzdálenost

 

3.  SANBON se uděluje za:

a) Kopy JODAN

    b) Za hození nebo podmet soupeře na žíněnku následovaný bodovatelnou technikou.

 

4.  NIHON se uděluje za:

a) Kopy CHUDAN

b) Údery do zad, včetně zadní strany hlavy a krku

c) Kombinace technik rukou, z nichž každá sama o sobě je bodovatelná.

    d) Vychýlení soupeře s následnou bodovací technikou.

 

5.  IPPON se uděluje za:

a) CHUDAN nebo JODAN TSUKI

    b) UCHI

 

6.  Útoky jsou omezené na tyto části:

a) Hlava

b) Obličej

c) Krk

d) Břicho

e) Hrudník

f) Záda

    g) Strana trupu

 

7.   Účinná technika provedená ve stejný okamžik, kdy zazní signál k ukončení zápasu, je považována za platnou. Útok, i když  účinný, který je proveden po povelu přerušit nebo ukončit zápas, se nehodnotí a může vést k potrestání toho, kdo jej vykonal.

 

8.   Jsou- li oba zápasníci mimo zápasiště, není hodnocena žádná technika, i když je technicky správná. Pokud však jeden závodník provedl techniku před tím, než rozhodčí zvolal „ YAME „ a je stále ještě v zápasišti, technika se bude bodovat.

 

9.   Současné účinné techniky, provedené vzájemně oběma závodníky ( AIUCHI ) se nehodnotí.

 

Výklad

    Aby se mohlo dojít ke skórování, technika musí být aplikována do zásahové plochy jak je definováno v bodu 6 výše. Technika musí být řádně kontrolována s ohledem na útočnou oblast a musí splňovat  všech 6 kritérií pro bodování uvedených  v bodě 2 výše.

 

Bodování   Technické požadavky

 

Sanbon (3 body) je udělen za: 1. Kopy Jodan. Jodan je definován jako obličej, hlava a krk

  2. Jakákoliv skórující technika, která je zasazena po dovoleném hodu, podmetením nohy nebo podrazu protivníka na zem.

 

Nihon (2 body) je udělen za: 1. Kopy Chudan. Chudan je definován jako břicho, hruď, záda a strany trupu

  2. Údery vedené na soupeřova záda, včetně zadní strany hlavy a krku.

  3. Kombinace tsuki a uchi jako samostatné techniky, z nichž každá boduje a je vedena na jakoukoliv ze 7 skórujících oblastí.

  4. Jakoukoliv bodovatelnou techniku zasazenou po předchozí dovolené technice, která způsobila soupeři ztrátu rovnováhy.

 

Ippon (1 bod) je udělen za: 1. Jakékoliv tsuki zasazené na jakoukoliv ze 7 zásahových oblastí vyjma zad, zadní části hlavy a krku.

  2. Jakékoliv uchi zasazené na jakoukoliv ze 7 zásahových ploch (oblastí)

I.   Z bezpečnostních důvodů jsou zakázané následující formy hodů: hod, při kterém hozený soutěžící není držen během hodu, nebo při kterém je bod osy hodu nad úrovní boků. Závodník, který aplikuje takové techniky bude napomenut nebo potrestán. Výjimku tvoří techniky podražení, které nevyžadují držení soupeře během jejich výkonu, jako např. de aši-barai, ko uči gari, kani waza atd. Poté, co byl hod proveden, nechá rozhodčí závodníkovi 2 – 3 sekundy, aby se pokusil skórovat.

 

II.   Pokud závodník uklouzne, upadne nebo ztratí rovnováhu jako důsledek své vlastní akce a protivník skóruje,bod bude udělen podle kriterií jako kdyby závodník stál.

 

III.   Za techniku s „dobrou formou" je považována taková technika, která má vlastnosti, jež ji přisuzují pravděpodobnou účinnost v rámci tradičního pojetí karate.

 

IV.   „Správné nasazení" je součástí dobré formy a týká se ohleduplného nasazení, velké koncentrace zřejmé v průběhu celé bodující techniky.

 

V.   „Energické provedení" definuje sílu a rychlost techniky a zřejmou snahu o její úspěch.

 

VI.     „ZANSHIN"  je stav přetrvávajícího soustředění, kdy závodník zůstává plně koncentrovaný a ostražitý  a během provedení techniky neotáčí  obličej a  zůstává otočený tváří k soupeři i po jejím vykonání.

 

VII.   „Správné načasování" znamená provedení techniky tehdy, když bude mít největší  potencionální naději na úspěch.

 

VIII.   „Správná vzdálenost"  znamená provedení techniky z přesné vzdálenosti, ze které bude mít technika největší potencionální účinek. Pokud  bude technika provedena na soupeře, který se rychle pohybuje vzad, bude potencionální účinek úderu snížen.

 

IX.    „Správná  vzdálenosti" se také týká bodu, ve kterém je technika zakončena v blízkosti cíle nebo na něm. Úder nebo kop, který je zasazen někam mezi povrch kůže a  vzdálenost 2-5 cm od tváře, je správnou vzdáleností. Avšak údery džodan, které končí v rozumné vzdálenosti od cíle a které se soupeř nepokouší blokovat nebo se jim vyhnout, budou bodovány, pokud splňují ostatní kritéria.

 

X.   Bezcenná technika je bezcenná bez ohledu na to, kam a jak byla provedena. Techniky, které mají zásadní nedostatky ve formě provedení nebo jim chybí síla, nebudou bodově ohodnoceny.

 

XI.   Techniky, vedené pod pás, mohou být hodnoceny, pokud končí nad stydkou kostí. Krk je zásahová plocha stejně tak, jako hrdlo. Jakýkoliv kontakt na hrdlo je zakázán, avšak správně kontrolovaná technika může být hodnocena.

 

XII.   Technika vedená na lopatky může být hodnocena. Plocha ramene, na kterou nelze skórovat, je vymezena spojením vrcholu horní kosti paže, lopatkou a klíční kostí.

 

XIII.   Signál ukončující zápas, ukončuje v zápase možnost bodovat, a to i v případě, kdy rozhodčí z nepozornosti ihned zápas neukončí. Signál k ukončení zápasu však neznamená, že nemohou být uděleny tresty. Tresty mohou být uděleny panelem rozhodčích až do okamžiku, kdy závodníci po konci zápasu opustí zápasiště. Poté mohou být udělovány pouze radou rozhodčích.

 

XIV.   Skutečné AIUCHI je velmi vzácné. Nejenže musí obě techniky současně dopadnout, ale obě musí být platné a bodovatelné, každá s dobrou formou atd. Dvě techniky mohou současně dopadnout, ale pouze zřídka - jestli vůbec někdy - jsou obě účinné. U rozhodčích nesmí projít jako AIUCHI  situace, kdy pouze jedna z technik skutečně boduje. Toto není AIUCHI.

 

Článek 7: KRITÉRIA PRO ROZHODOVÁNÍ

 

    O výsledku zápasu se rozhodne na základě dosažení jasného vedení rozdílem 8 bodů, nebo po uplynutí času zápasu dosáhnutím vyššího počtu bodů,nebo vyhlášením vítěze prostřednictvím  HANTEI nebo SHIKAKU, HANSOKU a KIKEN, které bylo uděleno soupeři.

 

1.   Jestliže zápas skončí nerozhodně a nebo bez bodového ohodnocení, rozhodčí oznámí HIKIWAKE a uplatní se Encho-sen, pokud je aplikovatelné.

 

2.   V idividuálních zápasech, pokud je remíza, nastupuje prodloužení (Encho-sen) v délce maximálně 1 min. Encho-sen je prodloužení zápasu a všechny tresty a varování jsou přeneseny do tohoto prodloužení. První závodník, který održí bod, se stává vítězem.  V případě, že žádný závodník v Encho-sen neboduje, je konečné rozhodnutí o vítězi dáno hlasováním rozhodčího a 3 soudců (Hantei). Rozhodnutí o tomto vítězi je konečné a řídí se následujícími pravidly:

a) přístupu k zápasu, bojovnosti a síly, prokázané závodníky.

b) taktické a technické převahy

    c) toho, který ze závodníků měl vyšší iniciativu ve vedení útoku.

 

3.   V jednotlivých zápasech závodníků soutěže družstvech, které skončí nerozhodným výsledkem, se ENCHO-SEN neuplatňuje kromě případu, který  je uveden v bodu 5 níže.

 

4.   Vítězí to družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu vítězství. Jestliže mají obě družstva stejný počet vítězství, vítězí to družstvo, jehož závodníci získali nejvíce bodů, přičemž se započítávají vyhrané a prohrané zápasy.

 

5.   Jestliže mají dvě družstva  stejný počet vítězství  i bodů, musí rozhodnout další zápas. V případě přetrvávajícího nerozhodného výsledku následuje prodloužení (ENCHO-SEN), které trvá 1 minutu. První ze závodníků, který získá bodové ohodnocení, vyhrává.  Jestliže v ENCHO-SEN není dosaženo bodového ohodnocení, rozhodne se o výsledku prostřednictvím  hlasováním rozhodčího a 3 soudců (HANTEI).

 

6.   Pokud v soutěži družstev dosáhne jeden tým tolik vítězství nebo takový rozdíl skóre, že jej nelze již vyrovnat,je prohlášen vítězem a další zápas již nepokračuje.

 

Výklad

I.   Rozhoduje-li se pomocí HANTEI na konci nerozhodného ENCHO-SEN, rozhodčí vystoupí ze zápasiště a zvolá HANTEI, poté následuje dvojtónový hvizd na píšťalku. Sudí projeví svůj názor pomocí praporků a rozhodčí současně vyjádří svoji volbu zvednutím ruky na stranu jím preferovaného závodníka. Rozhodčí krátce pískne na píšťalku, vrátí se své původní místo a ohlásí většinové rozhodnutí.

 

II.   V případě nerozhodné volby rozhodčí rozhodne o výsledku svým hlasem.Při návratu do své původní pozice, rozhodčí umístí jednu ruku napříč přes hruď a zdvihne ohnutou paži na straně preferovaného výběru, aby ukázal, že užívá své rozhodující volby. Pak označí vítěze normálním způsobem.

 

Článek 8: ZAKÁZANÉ CHOVÁNÍ

 

    Zakázané chování se dělí do dvou kategorií, do kategorie 1 a 2.

 

KATEGORIE 1

1.  Techniky, při kterých dochází k přehnanému kontaktu, s ohledem na atakovanou zásahovou plochu, a techniky s kontaktem na hrdlo.

2.  Útoky na horní a dolní končetiny, genitálie, klouby nebo nárty.

3.  Útoky otevřenou rukou do tváře.

4.   Nebezpečné nebo zakázané techniky hodů.

 

KATEGORIE 2

1.  Předstírání nebo zveličování zranění.

2.  Opakované úniky ze zápasiště (JOGAI)

3.   Chování, při kterém závodník ohrožuje svou bezpečnost, nebo takovým chováním způsobí zranění svému soupeři nebo ztráta adekvátní míry sebeobrany (MUBOBI).

4.  Vyhýbání se boji, které má sloužit jako prostředek k zabránění soupeři bodovat.

5.  Sevření soupeře, zápasení, strkání nebo tahání bez pokusu o hod nebo okamžité navazující techniky.

6.  Techniky, které svojí povahou ohrožují bezpečnost soupeře, nebezpečné a nekontrolovatelné útoky.

7.  Útoky vedené hlavou, kolenem nebo loktem.

8.   Mluvení na soupeře nebo provokování soupeře, neuposlechnutí nařízení rozhodčího, neslušné chování vůči rozhodčím nebo jiná porušení etiky.

 

Výklad

I.   Soutěž v karate je sportovní disciplína, a proto jsou nejnebezpečnější techniky zakázané a všechny techniky musí být kontrolované. Trénovaný závodník je schopen vydržet relativně silný úder na svalnaté oblasti jako je břicho, ale hlava, obličej, krk, genitálie a klouby jsou lehce zranitelné. Proto technika, která způsobí zranění musí být potrestaná, ale za předpokladu, že si ji zraněný nezpůsobil sám. Závodníci musí předvádět všechny techniky kontrolované a s dobrou formou. Pokud tato kritéria nesplní musí mu být uděleno varování nebo trest.

 

KONTAKT NA OBLIČEJ -  SENIOŘI A JUNIOŘI

II.   V seniorských a juniorských kategoriích je povolen lehký, kontrolovaný, nezraňující „dotyk“ na obličej, hlavu, krk (ale ne na hrdlo). Pokud rozhodčí usoudí, že kontakt byl příliš silný, ale nesnížil soupeřovu šanci vyhrát, může být uděleno varování (CHUKOKU). Za druhý kontakt stejné povahy se udělí faulujícímu trest KEIKOKU a faulovanému závodníkovi IPPON (jeden bod). Za třetí kontakt se udělí faulujícímu HANSOKU CHUI a faulovanému NIHON (dva body). Po dalším podobném útoku následuje diskvalifikace prostřednictvím HANSOKU.

 

KONTAKT NA TVÁŘ –DOROSTENCI

III.   V kategoriích dorostu musí být útoky rukou na obličej a krk pod absolutní kontrolou. Pokud se rukavice dotkne zásahové plochy, panel rozhodčích neudělí bod. Při technikách kopů na hlavu, obličej a krk je povolen pouze jemný „ dotyk kůže“. Pokud jsou techniky považované za víc než „dotyk rukavice“ nebo „dotyk kůže“ panel rozhodčích udělí varování nebo trest. Za techniky vedené na hlavu, obličej a krk, které způsobí jakékoliv zranění, musí být závodník varován nebo potrestán,  kromě případu,  kdy si zranění způsobil sám.

 

IV.   Rozhodčí musí neustále pozorovat zraněného závodníka. Krátké zdržení před vydáním rozhodnutí dovolí příznakům zranění, jako je krvácení z nosu, aby se rozvinuly. Pozorování také odhalí, jakékoliv snahy závodníka z taktických důvodů zhoršit mírné poranění, aby získal výhodu. Příkladem toho je násilné vyfukování zraněným nosem nebo drsné tření obličeje.

 

V.   Předchozí zranění může zavinit příznaky, které neodpovídají úrovni kontaktu a rozhodčí musí vzít tuto skutečnost v úvahu při posuzování následných situací. Příkladem může být skutečnost, kdy závodník po relativně lehkém kontaktu není schopen pokračovat v zápase, a to z důvodu opakovaných kumulovaných zranění z předcházejících zápasů. Před zahájení utkání nebo zápasu musí kontrolor zápasiště prověřit lékařský záznam a ujistit se, zda je závodních schopen zápasit. Rozhodčí musí být informovaný, pokud byl závodník v důsledku zranění již ošetřen.

 

VI.   Závodník, reagující na lehký kontakt zveličováním jeho účinku za účelem dosažení potrestání soupeře – příkladem je držení se za tvář nebo válení se po zemi – bude  ihned napomenut či potrestán.

 

VII.   Předstíraní zranění, ke kterému nedošlo je závažným porušením pravidel. Závodníkovi předstírajícímu zranění může být uděleno SHIKKAKU např. za takové projevy, jako je zhroucení se a válení se po zemi, aniž jsou podloženy zřejmým zraněním konstatovaným neutrálním lékařem. Zveličování zranění, které nebylo dokázáno není tak závažné. I tak by za něj mělo být uděleno varování či trest.

 

VIII.   Závodník, který obdržel SHIKKAKU za předstírání zranění bude ihned předán do rukou WKF lékařské komise, která jej okamžitě vyšetří. Komise předloží před ukončením soutěže zprávu o stavu závodníka radě rozhodčích. Závodníci, kteří předstírají zranění obdrží nejpřísnější trest s možností úplného zákazu činnosti při opakovaných trestech tohoto typu.

 

IX.   Hrdlo je lehce zranitelná část těla, a proto i lehký dotyk bude mít za následek varování nebo trest, pokud si ovšem závodník nezpůsobil zranění sám.

 

X.   Techniky hodů jsou dvojího typu. Klasické karatistické podražení nohou jako jsou de aši barai, kouči gari atd., při kterých podražení, vychýlení nebo hození je vykonané, aniž by soupeř byl nejprve uchopen. . Bod osy hodu nesmí být nad úrovní boků, soupeř musí být během celého hodu držen, aby byl zajištěn bezpečný dopad. Hody přes rameno jako jsou seio nage, kata garumi atd., jsou vysloveně zakázané, stejně jako tzv. „obětovací se hody“ jako tomoe nage, sumi gaeši atd. Jestliže je soupeř zraněn následkem hodu, panel rozhodčích rozhodne o udělení trestu.

 

XI.   Techniky vykonané dlaní na obličej zakázané z důvodu rizika poškození soupeřova zraku.

 

XII.   JOGAI se vztahuje na situaci, kdy se noha závodníka nebo jiná část těla se dotkne podlahy za hranicí zápasiště. Výjimku tvoří případy, při kterých je závodník vyhozen nebo vystrčen svým soupeřem.

 

XIII.   Závodník, který zasáhne bodovací technikou a poté vyšlápne ze zápasiště před tím, než rozhodčí zvolá Yame, bude technika bodována příslušným hodnocením a Jogai nebude uděleno. Jestliže závodníkova snaha o skórující techniku nebude úspěšná, výšlap bude hodnocen jako Jogai.

 

XIV.   Pokud AO vystoupí ihned potom, co aka bodoval úspěšným útokem, „Yame“ zazní okamžitě po skórování a přešlap AO nebude zaznamenán. Pokud AO vystupuje nebo vystoupil během okamžiku, co aka bodoval (aka zůstává uvnitř zápasiště), potom bude udělen bod aka a AO obdrží JOGAI.

 

XV.   Závodník, který soustavně ustupuje bez účinného protiútoku, kdo bezdůvodně drží nebo kdo záměrně opustí zápasiště, aby zabránil soupeři bodovat, musí být varován nebo potrestán. K  tomu často dochází v posledních sekundách zápasu. Jestliže ústup je prováděn v době, kdy dokonce zápasu zbývá více než deset sekund, rozhodčí udělí provinilci varování. Pokud mu už byla udělena jedna či více výstrah  z kategorie 2, musí být potrestán.

 

Jestliže však zbývá do konce zápasu méně než deset sekund, rozhodčí udělí provinilci keikoku (ať  byl udělen předchozí trest Chukoku Kategorie 2 či ne)a soupeř obdrží ippon. Jestliže bylo již uděleno Keikoku kategorie 2, rozhodčí bude penalizovat útočníka  trestem Hansoku chui a udělí Nihon protivníkovi. Jestliže bylo již před tím uděleno Hansoku chui rozhodčí bude penalizovat útočníka trestem Hansoku a přiřkne vítězství v  zápase protivníkovi.  Rozhodčí však musí být přesvědčen, že k defensivnímu chování nedošlo proto, že útočník nekontroluje své techniky a ohrožuje bezpečnost svého soupeře. V tomto případě by útočníkovi měla být udělena výstraha či trest.

 

XVI.   Příkladem MUBOBI je případ, kdy se závodník vrhá do útoku, aniž by dbal na vlastní bezpečnost. Někteří závodníci se vrhají do dlouhých technik  a nejsou schopni krýt  protiútok. Takovéto odkryté útoky představují akt mubobi a nemohou být bodovány.Někteří závodníci se z taktických důvodů ihned po technice odvracejí taetrálním klamavým pohybem, aby vyvolali zdání převahy a demonstrovali, že bodovali. Zpustí kryt a odvrátí svoji  pozornost od soupeře. Účelem jejich otočení je upoutat pozornost rozhodčího k jejich technice. To je také jasný akt mubobi. Jestliže útočník dostane přehnaný kontakt a/nebo  dojde k jeho zranění, které je způsobeno aktem shora uvedeným, rozhodčí udělí varování nebo trest z kategorie 2 útočníkovi  a  nemusí udělit trest jeho soupeři za kontakt.

 

XVII.  Jakékoliv neslušné chování oficiálního člena výpravy může způsobit diskvalifikaci závodníka nebo celého družstva z turnaje.

 

Článek 9: TRESTY

 

1.   VÝSTRAHA: (CHUKOKU)  může být udělena za pokus o menší přestupky nebo za první případ drobného porušení pravidel.

 

2.   KEIKOKU:   je trest, kdy se k soupeřovu skóre přidává IPPON (1 bod). Keikoku se ukládá za menší přestupky, za které byla během zápasu udělena výstraha,   nebo za přestupky, které nejsou natolik závažné, aby se trestali  prostřednictvím HANSOKU-CHUI.

 

3.   HANSOKU-CHUI:  je trest, kdy se k soupeřovu skóre přidává NIHON (2 body). Ukládá se obvykle za přestupky, za které už bylo uloženo KEIKOKU. Může však být uloženo i přímo za vážné porušení pravidel, které si nezaslouží HANSOKU.

 

4.   HANSOKU:  ukládá se za velmi vážné porušení pravidel nebo v případě, kdy již bylo uděleno HANSOKU-CHUI. Následkem toho je závodník diskvalifikován. V soutěži družstev se zraněnému závodníkovi se doplní nebo upraví počet bodů na osm a týmu soupeře bude bodový zisk vynulován.

 

5.   SHIKKAKU:  znamená diskvalifikaci z probíhajícího turnaje, soutěže nebo utkání. Aby bylo možno určit rozsah SHIKKAKU, musí být toho konzultováno s radou rozhodčích. SHIKKAKU může být uloženo, když závodník neuposlechne nařízení rozhodčího, jedná ve zlém úmyslu, dopustí se skutku, který poškozuje prestiž a čest karate-do, nebo jeho skutky odporují pravidlům a duchu turnaje. Pokud člen týmu obdrží SHIKKAKU v soutěži družstev, závodníkovi se doplní nebo upraví počet bodů na osm a týmu soupeře bude bodový zisk vynulován.

 

Výklad

I.   Tresty z kategorie 1 a 2 se nesčítají.

 

II.   Za porušení pravidel je možno uložit trest přímo, ale byl-li jednou uložen a opakuje-li se toto provinění, musí být doprovázeno zvýšeným stupněm trestu. Není např. možné uložit výstrahu nebo trest za přehnaný kontakt, a potom za druhý přehnaný kontakt uložit pouze výstrahu.

 

III.   Výstrahy (CHUKOKU) jsou udělovány tam, kde jasně došlo k drobným porušováním pravidel, ale závodníkům potenciál zvítězit nebyl (dle názoru panelu rozhodčích) soupeřovým faulem snížen.

 

IV.  KEIKOKU může být uloženo ihned, aniž by bylo uděleno varování. KEIKOKU se normálně uděluje, když závodníkův potenciál vyhrát byl (dle názoru panelu rozhodčích) soupeřovým faulem mírně snížen.

 

V.  HANSOKU-CHUI může být uloženo přímo nebo po varování či po KEIKOKU, když závodníkův potenciál vyhrát byl soupeřovým faulem (dle názoru panelu rozhodčích) vážně snížen.

 

VI.  HANSOKU se uděluje za kumulované tresty, ale je možno ho uložit přímo za vážné porušení pravidel. Používá se, když závodníkův potenciál zvítězit byl (dle názoru panelu rozhodčích) snížen soupeřovým faulem téměř na nulu.

 

VII.  Jakýkoliv závodník, který obdržel HANSOKU za způsobení zranění, přičemž podle názoru panelu rozhodčích a kontrolora zápasiště jednal bezohledně a nebezpečně, a nebo jeho závodní projev je evidentně bez dostatku zručnosti, která je potřebná pro soutěž, organizovanou WKF, bude doporučen na posouzení radou rozhodčích. Rada rozhodne, zda závodník bude vyloučen z probíhající soutěže a či z následujících soutěží.

 

VIII.  SHIKKAKU může být uděleno přímo bez varování jakéhokoliv druhu. Závodník nemusí provést nic – stačí, když se kouč nebo nezávodící člen delegace závodníkova týmu chová tak, že to poškozuje prestiž a čest karate-do. Jestliže rozhodčí věří, že závodník jednal ve zlém úmyslu, bez ohledu na to, bylo-li způsobeno skutečné fyzické zranění, je správným trestem SHIKKAKU, nikoliv hansoku.

 

IX.  SHIKKAKU musí vyhlášeno veřejně.

Článek 10: ZRANĚNÍ A NEHODY BĚHEM SOUTĚŽE

 

1.  KIKEN nebo vzdání se je rozhodnutí, které se ukládá, pokud závodník nebo závodníci nereagují na výzvu nebo odmítají pokračovat v zápase nebo jsou-li staženi na příkaz rozhodčího. Důvody odstoupení mohou zahrnovat zranění, které není možné připsat jednání soupeře.

 

2.  Jestliže se soupeři zraní navzájem nebo trpí-li následky předešlých zranění a jsou prohlášeni lékařem soutěže za neschopné pokračovat, je vítězství přiznáno tomu ze závodníků, který v tom okamžiku dosáhl vyššího počtu bodů. Jestli-že je skóre stejné, rozhodne se o výsledku zápasu pomocí HANTEI. V týmových soutěžích rozhodčí ohlásí nerozhodně (HIKIWAKE). Jestliže se toto stane v rozhodujícím zápase týmů ( popř. Encho-sen), pak hlasováním na HANTEI bude rozhodnut výsledek.

 

3.  Zraněný závodník, který byl prohlášen lékařem za neschopného boje, nesmí v této soutěži pokračovat.

 

4.  Zraněný závodník, který zvítězil diskvalifikací soupeře kvůli zranění, nesmí pokračovat v soutěži bez svolení lékaře. Pokud je zraněn, může vyhrát ještě druhý zápas diskvalifikací soupeře, ale ihned musí být stažen z další soutěže kumite v tomto turnaji.

 

5.  Je-li závodník zraněn, musí rozhodčí ihned přerušit zápas a povolat lékaře. Pouze lékař je oprávněn stanovit diagnózu a ošetřit zranění.

 

6.  Závodníkovi, který je během zápasu zraněn a toto zranění vyžaduje lékařské ošetření, budou poskytnuty tři minuty na ošetření. Pokud není ošetření ukončeno do stanoveného času, rozhodne rozhodčí o tom, zda bude závodník vyhlášen za neschopného pokračovat v zápase (článek 13, paragraf 9d) nebo mu bude poskytnut čas na ošetření.

 

7.  Kterýkoliv závodník, který upadne, je hozen nebo sražen k zemi a není úplně schopen po 10 vteřinách  opět stát na nohou, je považován za neschopného pokračovat v boji a bude automaticky stažen z turnaje kumite. Jestliže závodník spadne, je hozen nebo sražen na zem a okamžitě se nepostaví na nohy, dá rozhodčí ihned časoměřičům zapískáním signál k měření 10 sekund a současně přivolá, je-li to nutné, lékaře. Časoměřič zastaví časomíru, když rozhodčí zvedne ruku.

 

Výklad

I.  Pokud lékař prohlásí závodníka za neschopného boje, musí být proveden příslušný záznam do jeho soutěžní karty. Rozsah neschopnosti musí být oznámen ostatním panelům rozhodčích.

 

II.  Závodník může zvítězit na základě diskvalifikace soupeře kumulací menších přestupků kategorie 1. Přitom je možné, že neutrpěl žádné vážnější zranění. Druhé vítězství na stejném základě musí vést ke stažení vítěze, i když může být fyzicky schopen pokračovat.

 

III.  Rozhodčí má povolat lékaře, pouze když je závodník zraněn a potřebuje lékařské ošetření.

 

IV.  Lékař je povinen provést bezpečnostní opatření, pouze když mají vztah ke správnému lékařskému řešení u konkrétního závodníka.

 

V.  Když se aplikuje „pravidlo 10 vteřin“, musí  čas měřit časoměřič, který je určen pouze pro tento účel. Po uplynutí 7 vteřin zazní zvukový signál a po 10 vteřinách následuje konečný zvonek. Časoměřič zahájí měření jen na popud rozhodčího a ukončí měření, když závodník stojí úplně vzpřímeně a rozhodčí zvedne ruku.

 

VI.  Panel rozhodčích v tomto případě rozhodne o vítězi na základě HANSOKU, KIKEN nebo SHIKKAKU.

 

VII.  V soutěži družstev v případě udělení KIKEN závodníkovi z družstva se družstvu vynuluje výsledek tohoto zápasu a soupeři zvýší výsledek na osm bodů.

Článek 11: PROTEST

 

1.  Nikdo nesmí protestovat proti mínění členů panelu rozhodčích.

 

2.  Jestli-že se postup při rozhodování zdá být v rozporu s pravidly, jediný, kdo může podat protest je prezident federace nebo oficiální představitel.

 

3.  Protest musí mít formu psané zprávy, podané bezprostředně po konci zápasu, ve kterém byla k protestu dána příčina. (Jediná výjimka je možná v případě administrativní chyby. Ihned po zjištění administrativní chyby má být informován kontrolor zápasiště.)

 

4.  Protest musí být předán zástupci komise pro stížnosti. Rada rozhodčích přezkoumá okolnosti, které vedly k rozhodnutí, jež je předmětem protestu. Po zvážení všech dostupných skutečností, vypracuje zprávu a bude zplnomocněna vykonávat takovou činnost, která může být požadována.

 

5.  Jakýkoliv protest týkající se aplikace pravidel musí být proveden v souladu s procesem stížnosti určeným WKF řídícím výborem, podán písemně a podepsán oficiálním zástupcem družstva nebo závodníka/ků.

 

6.  Stěžovatel musí složit příslušnou sumu peněz, jejíž výše je schválena řídícím výborem WKF, a tu spolu s protestem předat předsedovi komise pro stížnosti.

 

7.  Komise pro případy stížností je složena ze zástupce rady rozhodčích, technického a lékařského výboru.

 

Výklad

I.  Protest musí obsahovat jména závodníků, úřadující panel rozhodčí a přesné podrobnosti toho, co je předmětem protestu. žádné všeobecné požadavky týkající se obecné úrovně nebudou přijaty jako oprávněný protest. Dokazování oprávněnosti protestu je věcí stěžovatele.

 

II.  Protest bude přezkoumán komisí pro stížnosti, která současně prostuduje důkazy, které byly podány k podpoře protestu. Komise také prostuduje videozáznam a vyslechne funkcionáře, ve snaze o objektivní posouzení oprávněnosti protestu.

 

III.  Pokud bude protest shledán komisí pro stížnosti jako oprávněný, budou přijata patřičná opatření. Dále budou učiněna náležitá opatření, aby se podobný případ již v dalších soutěžích neopakoval. Složený obnos bude vrácen pokladníkem.

 

IV.  Pokud je protest komisí pro stížnosti shledán jako neplatný, bude zamítnut a obnos propadá ve prospěch WKF.

 

V.  Následující utkání nebo zápasy nebudou zpožděny, i když je oficiální protest ve stádiu přípravy. Arbitr zodpovídá za to, že utkání je řízeno ve shodě s pravidly soutěže.

 

VI.  V případě administrativní chyby během zápasu může kouč přímo informovat kontrolora zápasiště. Kontrolor poté upozorní rozhodčího

Článek 12: PRAVOMOCI A POVINNOSTI

 

RADA ROZHODČÍCH

 

Pravomoci a povinnosti rady rozhodčích jsou následující:

1.  Přesvědčit si při každém turnaji konzultací s organizačním výborem o tom, že byl řádně připraven, co se týče zajištění zápasišť, zajištění a použití všeho vybavení a potřebného zařízení, řízení utkání, dohledu a bezpečnostních opatření atd.

 

2.  Určit a zařadit kontrolory nad zápasištěm (hlavní rozhodčí) na jimi řízená zápasiště, působit na ně a provádět to, co vyžadují zprávy kontrolorů nad zápasištěm.

 

3.  Koordinovat a dohlížet na všeobecné výkony rozhodčích, sudích a arbitrů.

 

4.  Nominovat náhradní funkcionáře vyžaduje-li to situace.

 

5.  Vydávat konečná rozhodnutí týkající se záležitostí technického charakteru, které mohou vyvstat v průběhu konkrétního utkání a které nejsou postiženy v pravidlech.

 

KONTROLOŘI ZÁPASIŠTĚ

 

Pravomoci a povinnosti kontrolorů zápasiště jsou následující:

1.  Delegovat, jmenovat a dohlížet na rozhodčí a sudí během všech utkání, které řídí.

 

2.  Dohlížet nad výkony rozhodčích a sudích na svém zápasišti a přesvědčit se, zda jsou jmenovaní rozhodčí schopni vykonávat činnosti jim přidělené.

 

3.  Nařídit rozhodčímu zastavit zápas, když arbitr signalizuje porušení pravidel soutěže.

 

4.  Připravit denní písemnou zprávu o výkonech každého rozhodčího, jenž spadá pod jejich dohled, spolu s doporučeními radě rozhodčích, jsou-li potřeba.

 

ROZHODČÍ

 

Pravomoci rozhodčího jsou následující:

1.  Rozhodčí („SHUSHIN“) má pravomoc řídit zápasy (včetně vyhlašování začátku, přerušení a konce zápasu).

 

2.  Udělovat body.

 

3.  Pokud je nutné, vysvětlit kontrolorovi, radě rozhodčích nebo komisi pro stížnosti důvody, které vedly k rozhodnutí.

 

4.  Udělovat tresty a napomenutí (před, během a po skončení zápasu).

 

5.  Přijímat mínění sudích.

 

6.  Vyhlašovat prodloužení.

 

7.  Vést hlasování panelu rozhodčích (HANTEI) a vyhlásit výsledek.

 

8.  Vyhlásit vítěze.

 

9.  Pravomoc rozhodčího není omezena jen na zápasiště, ale vztahuje se i na jeho bezprostřední okolí.

 

10.  Rozhodčí provádí všechny povely a činí všechna vyhlášení.

 

SUDÍ

 

Pravomoci sudích (FUKUSHIN) jsou následující:

1.  Asistovat rozhodčímu pomocí praporků.

 

2.  Uplatňovat právo podílet se svým hlasem na rozhodnutí, které má být přijato.

 

Sudí musí pozorně sledovat akce závodníků a signalizovat rozhodčímu svá mínění v následujících případech:

a) Když zpozoroval bodování.

b) Když závodník provedl zakázané jednání a/nebo techniky.

c) Když zpozoruje zranění nebo nemoc závodníka.

d) Když se oba nebo jeden ze závodníků dostal mimo plochu zápasiště (JOGAI).

e) V jiných případech kdy je nutné upozornit na ne rozhodčího.

 

ARBITŘI

Arbitr (KANSA) asistuje kontrolorovi zápasiště sledováním zápasu. V případě, že rozhodnutí rozhodčího a/nebo sudích se neslučuje s pravidly soutěže, signalizuje toto porušení zdvihnutím červeného praporku nebo značky a bzučákem. Kontrolor zápasiště požádá rozhodčího o přerušení zápasu a o nápravu rozhodnutí. Zápisy o průběhu zápasu se stávají oficiálními zápisy až po schválení arbitrem.

 

KONTROLOŘI STAVU ZÁPASU

Kontrolor stavu zápasu vede samostatný záznam o bodech udělených rozhodčím a zároveň dohlíží nad činností zvolených zapisovatelů bodů a časoměřičů.

 

Výklad

I.  V případě, že tři sudí signalizují stejný signál nebo bodování pro stejného závodníka, musí rozhodčí přerušit zápas a uplatnit většinový názor. Jestli-že rozhodčí nepřerušil zápas, arbitr ho upozorní zdvihnutím červeného praporku nebo značky a bzučákem.

 

II.  Jestli-že dva sudí signalizují stejný signál nebo bodování, zváží rozhodčí jejich názory, nemusí zápas přerušit, když si myslí, že se sudí mýlí.

 

III.  V případě přerušení zápasu, musí být rozhodnuto prostou většinou hlasů. Rozhodčí může požádat sudí o přehodnocení názorů, ale nesmí projevit opačný názor proti dvěma sudím, pokud nemá podporu třetího.

 

IV.  Jestliže rozhodčí vidí bodovatelnou techniku, zvolá YAME a zastaví zápas za použití předepsaných signálů, pak označí preference držením ohnuté paže s dlaní nahoru na straně bodujícího závodníka.

 

V.  V případě rozhodnutí dva/dva rozhodčí ukáže řádným signálem proč nebere v úvahu platnost techniky  druhého závodníka a pak udělí bod soupeři.

 

VI.  Rozhodčí může žádat soudce o přehodnocení, pokud věří, že se zmýlili nebo že šlo o porušení pravidel.

 

VII.  V případě, že všichni tři sudí mají jiný názor, může rozhodčí uplatnit rozhodnutí, podpořené jedním ze sudích.

 

VIII.  Při rozhodnutí pomocí HANTEI má rozhodčí a sudí po jednom hlase. V případě nerozhodného výsledku v ENCHO-SEN má rozhodující hlas rozhodčí.

 

IX.  Sudí musí udělovat body pouze za to, co skutečně viděli. Jestli-že si nejsou jisti, že technika zasáhla bodovanou plochu, musí signalizovat, že to neviděli (MIENAI).

 

X.  Úlohou arbitra je dohlížet na to,  aby byl zápas veden dle pravidel. Není určen jako další sudí. Nemá právo hlasovat během rozhodování, jako např., o tom, zda hodnocení bylo platné a zda došlo k JOGAI. Zodpovídá za procesní stránku vedení zápasu.

 

XI.  V případě, že rozhodčí neslyšel signál ukončující zápas, kontrolor stavu zápasu ho upozorní zapískáním.

 

XII.  Po utkání může panel rozhodčích vysvětlit svá rozhodnutí pouze kontrolorovi zápasiště nebo radě rozhodčích či komisi pro stížnosti. Svá rozhodnutí nevysvětluje nikomu jinému.

 

Článek 13: ZAHÁJENÍ, PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ UTKÁNÍ

 

1.  Termíny a gesta používaná rozhodčím a sudími jsou uvedena v dodatku 1 a 2.

 

2.  Rozhodčí a sudí zaujmou svá předepsaná postavení a po vzájemné úkloně závodníků rozhodčí vyhlásí „SHOBU HAJIME“ a zápas je zahájen.

 

3.  Rozhodčí zastaví zápas zvoláním „YAME“, pokud je to nutné, rozhodčí nařídí závodníkům, aby zaujali svá předepsaná místa (MOTO NO IČI).

 

4.  Rozhodčí se vrátí na svou pozici a sudí vyjádří svá mínění pomocí signálů. Pokud došlo k bodování, označí závodníka (aka nebo AO), zásahovou plochu (čudan nebo džodan), skórující techniku (cuki, uči, geri) a udělí příslušné bodové ohodnocení, použitím předepsaných gest. Rozhodčí poté nařídí pokračovat v zápase povelem „TSUZUKETE HAJIME“.

 

5.  Pokud závodník získá v průběhu zápasu jasnou převahu osmi bodů, rozhodčí zvolá „YAME“ a nařídí závodníkům, aby se vrátili na výchozí čáry a sám se taky vrátí. Potom bude vyhlášen vítěz a označen zvednutím ruky rozhodčího na stranu vítěze a vyhlášením „AO (AKA) NO KACHI“. Tím zápas končí.

 

6.  Pokud čas zápasu uplynul, je za vítěze vyhlášen závodník, který dosáhl vyššího počtu bodů. Rozhodčí označí vítěze zvednutím ruky na jeho stranu a vyhlášením „AO (AKA) NO KACHI“. Tím zápas končí.

 

7.  Pokud čas zápasu uplynul a skóre je nerozhodné nebo nebylo uděleno žádné bodové ohodnocení, rozhodčí zvolá „YAME“ a vrátí se na svou pozici. Oznámí remízu (HIKIWAKE) a zahájí prodloužení Encho-sen, pokud je aplikovatelné.

 

8.  Při Hantei rozhodčí a soudci každý mají jeden hlas. Jestliže dojde k nerozhodnému hlasování na konci prodloužení Encho-sen rozhodčí má rozhodující hlas, který rozhodne o vítězství.

 

9.  Když se rozhodčí setká s následující situací, musí vyhlásit „YAME“ a přerušit zápas:

a) Když se oba nebo jeden ze závodníků ocitnou mimo zápasiště.

b) Když přikáže rozhodčí závodníkovi, aby si upravil karate-gi nebo ochranné vybavení.

c) Když závodník porušil pravidla.

d) Když rozhodčí usoudí, že jeden nebo oba závodníci nejsou schopni pokračovat v zápase kvůli zranění, nemoci nebo z jiných příčin. Na základě mínění lékaře turnaje rozhodčí rozhodne, zda bude zápas pokračovat.

e) Když závodník uchopí soupeře a ihned neprovede účinnou techniku nebo hod během dvou až tří sekund.

f) Když jeden nebo oba závodníci upadnou nebo jsou hozeni a během dvou až tří sekund nenásleduje žádná účinná technika.

g) Když oba závodníci upadnou na zem nebo se pokus o hod dostane do stádia zápasení.

h) Když spatří bodovatelnou techniku.

i) Když tři sudí dají stejný signál nebo bodování pro stejného závodníka.

j) Když je požádán kontrolorem zápasové plochy.

 

Výklad

I.  Když začíná zápas, rozhodčí nejprve zavolá závodníky na jejich výchozí čáry. Když závodník předčasně vstoupí do zápasiště musí být vrácen. Závodníci se musí řádně jeden druhému uklonit – rychlé kývnutí hlavou je stejně tak nezdvořilé jako nedostačující. Rozhodčí může vyzvat k úkloně, když nebyla dobrovolně učiněna, jak je to ukázáno v dodatku 2 těchto pravidel.

 

II.  Když rozhodčí dává pokyn k pokračování v zápase, měl by nejprve zkontrolovat, zda jsou oba závodníci na svých výchozích čarách a řádně soustředěni. Závodníci, kteří poskakují nebo jsou jinak neklidní, musí být nejprve zklidněni než může zápas pokračovat. Rozhodčí musí znovu zahájit zápas s minimální prodlevou.

 

Článek 14: ÚPRAVY

 

Pouze sportovní komise WKF se souhlasem řídícího výboru WKF může měnit nebo upravovat tato pravidla.

Dodatek 3: Pomocná kritéria pro rozhodčí a soudce

 

Tento dodatek je zamýšlen jako pomoc rozhodčím a soudcům tam ,kde nejsou žádná zřejmá vodítka v pravidlech a následujících výkladech.

 

PŘEHNANÝ KONTAKT

Pokud závodník provede bodovací techniku bezprostředně  a za následuje technika, která je přehnaná nebo silná, panel rozhodčích  místo udělení bodu udělí varování nebo penalizaci v kategorii 1. (pokud kontakt není  zaviněn příjemcem.)

 

PŘEHNANÝ KONTAKT A PŘEHÁNĚNÍ

Pokud závodník předstírá, že obdržel přehnaný kontakt   a panel rozhodčích rozhodne, že sporný úder byl kontrolován a splňoval všech šest kritérií pro bodování, pak skóre bude uděleno a varování  nebo penalizace v kategorii 2. za předstírání nebo přehánění zranění bude uděleno příjemci. (vždy se bere v úvahu, že v těžších případech předstírání zranění si může vysloužit (Shikakku)

 

MUBOBI

Varování nebo penalizace pro Mubobi je uděleno, když je závodník zasažen nebo zraněn svou vlastní vinou nebo nedbalostí. Může to být způsobeno otočením se zády k protivníkovi, útokem dlouhým a nízkým gyaku tsuki chúdan bez ohledu na protivníkův jodan protiútok, zastavením útoku dříve než rozhodčí zavelí Yame, spuštěním gardu nebo ztrátou koncentrace a opakovanou chybou nebo odmítnutím blokovat protivníkův úder.  Vysvětlení XVI článku 8 uvádí:

 

Jestliže útočník obdrží přehnaný kontakt a/ nebo se zraní  a má se zato, že je to vina příjemce, rozhodčí udělí varování nebo penalizaci v kategorii 2. a nemusí udělit trest jeho soupeři za kontakt.

 

Závodník,  který je zasažen díky své vlastní chybě a přehání následky kontaktu, aby oklamal panel rozhodčích, může obdržet varování nebo penalizaci pro Mubobi a zároveň navíc penalizaci za přehánění nebo zveličování zranění, protože byly provedeny dva přestupky.

Musíme poznamenat, že neexistují žádné okolnosti, při kterých by technika, která způsobila nepřiměřený kontakt, mohla být bodována.

 

ZANSHIN

Zanshin je popisován jako stav neustálé připravenosti, kdy závodník udržuje plnou koncetraci, pozorování a je si plně vědom možnosti  protivníkova protiútoku. Někteří závodníci po bodující technice obrátí své tělo částečně stranou od protivníka, ale stále pozorují a jsou připraveni pokračovat v akci. Panel rozhodčích musí být schopen rozlišit mezi stálým stavem připravenosti a takovým, kdy se závodník odvrátil, povolil gard a koncentraci a následkem toho přestal bojovat.

 

ZACHYCENÍ KOPU CHUDAN

Měl by panel rozhodčích bodovat takovou techniku, kdy závodník kopne chudan kop a protivník poté zachytí jeho nohu dříve než je stažena?

 

Za předpokladu, že kopající závodník udržuje zanshin, není žádný důvod, pro který by tato technika nemohla bodovat, jestliže splňuje všech šest kriterií pro bodování. Navíc v případě dvou současných gyaku tsuki je normální praxe bodovat závodníka, u nějž se předpokládá, že technika dopadla dříve, i když obě mohou být považovány za účinné. Teoreticky, v reálném boji, kop v plné síle by byl zničující a protivník by nebyl schopen nohu zachytit. Přiměřená kontrola v zásahové oblasti a splnění všech šesti kriterií pro bodování jsou rozhodující faktory pro rozhodnutí, zda technika může být bodována nebo ne.

 

HODY A ZRANĚNÍ

Protože uchopení, držení protivníka a jeho následné hození je za jistých podmínek dovoleno, je povinností všech koučů zajistit, aby jejich závodník byl v tomto ohledu připraven a byl schopen využít pády a bezpečné “dopadové” techniky.

 

Závodník, který provádí hody musí být srozuměn s podmínkami uloženými ve  Vysvětleních v článku 6 a v článku 8. Jestliže závodník hodí protivníka kontrolovaně ve smaslu pravidel a soupeř si způsobí zranění díky nezanlosti pádů, pak je zraněná soupeř plně odpovědný za své zranění a ten, kdo ho hodil, nebude penalizován. Zranění vlastní vinou se může stát, když závodník, je hozen, místo správného pádu, spadne na nataženou ruku nebo loket, nebo se drží házejícího a  táhne ho dolů na nebo přes sebe.

 

Nebezpečná situace nastane, když závodník uchopí obě nohy protivníka s úmyslem ho hodit na záda. Článek 8 vysvětlivek uvádí: „…protivník musí být stále držen, aby bylo umožněno jeho bezpečné dopadnutí.“  Protože je obtížné zajistit bezpečný dopad, takovýmto hodem může snadno tento hod být zařazen do kategorie zakázaných hodů. Jesliže takový hod způsobí zranění, je zařazen do trestů z Kategorie I . Jestliže nebylo způsobeno zranění nebo byl proces hodu zastaven rozhodčím, pak může být uděleno varování nebo penalizace z Kategorie 2 – viz čl. 8, Kategorie 2 paragraf 6. Mělo by být zdůrazněno, že tento druh házecí techniky není zakázán sám o sobě; rozhodující je  způsob provádění.

 

TŘI MIENAI

Jestliže tři soudci signalizují Mienai poté, co rozhodčí zastavil závod, může rohodčí udělit bod nebo penalizaci?

 

Paragraf 3 vysvětlivek v čl. 12 uvádí:“ V případě přerušení zápasu, musí být rozhodnuto prostou většinou hlasů..“  Protože soudci neviděli nic, neuvažuje se o tom, že by mohli nabídnout názor nebo volbu a tudíž rozhodčí je ve většině. Tato situace se může stát, když se akce odehraje v blízkosti centra zápasiště na straně rozhodčího, kde soudci nevidí.

 

DVA AKA, JEDNO MIENAI

Jestliže po Yame dva soudci signalizují skóre pro Aka a další soudce signalizuje Mienai, může rozhodčí dát bod pro Ao?

 

Pravidla uvádí, že rozhodčí nemůže rozhodnout proti dvěma soudcům, jestliže nemá podporu dalšího soudce. Mienai není pozitivní podpora, protože naznačuje, že soudce neviděl bodovanou techniku. Tudíž rozhodčí nemá žádnou podporu a musí žádat soudce, aby znovu zvážili své rozhodnutí, ukazujíc, proč se domnívá, že by tak měli učinit.

 

PŘEHODNOCENÍ

Rozhodčí  může žádat soudce o přehodnocení když :” věří, že se zmýlili nebo když by rozhodnutí bylo porušením pravidel.”  Avšak přehodnocení by mělo být žádáno pouze jednou. Jestliže názor rozhodčího není podpořen, pak musí být vydáno většinové rozhodnutí.

 

JASNOST SIGNÁLŮ

Soudci by měli ukazovat jen jeden signál v jednom momentu, aby se vyhnuli zmatkům. Jestliže technika je neuspěšná a nevede k získání bodu, není nutno jako první označovat proč. Správná procedura je zkřížit a mávnout praporky od sebe (Torimasen). Signály jako „blokováno“, „technika mimo“ atd. by měly být ukazovány, jen když rozhodčí žádá o přehodnocení. Aby se vyhnulo zbytečným chybám a žádostem o přehodnocení, všichni 3 soudci musí ukázat svůj názor, když  rozhodčí zastaví zápas a vrátí se na svou pozici.

 

JOGAI

Soudci musí pamatovat na to, že když ukazují Jogai, vyžaduje se, aby poklepali na podlahu náležitým praporkem. Když se rozhodčí vrátí na svou pozici, měli by ukázat varování z kategorie 2.

 

PŘEHODNOCENÍ Z HLEDISKA SOUDCE

Pokud rozhodčí žádá přehodnocení, soudce musí nejdříve zvážit tuto žádost. Pokud soudce nesouhlasí, pak by měl ukázat svůj důvod proč nesouhlasí a pak zopakovat své původní rozhodnutí.

 

Jestliže soudce zpětně se domnívá, že byl rozhodčí v lepší pozici pro sledování nebo interpretaci akce, pak může změnit svůj názor na podporu rozhodčího.

 

Pokud soudce ví, že se odehrály dvě techniky, zatímco on viděl než jednu, která splnila kritéria pro bodování, ale nicméně je si jistý, že jeho rozhodnutí je správné, měl by ukázat Mienai pro volbu rozhodčího a pak znovu potvrdit svou volbu.

 

Když soudce ví, že byly provedeny dvě techniky, ale viděl jen jednu, která splnila kritéria pro bodování, a věří, že volba rozhodčího byla první (soudce mohl vidět akci závodníkova těla, ne přímo dopad bodovací techniky), pak soudce by měl ukázat Mienai pro volbu rozhodčího a neukazovat bod pro druhého.Toto nenaznačuje  žádnou preferenci ani volbu a dává zodpovědnost rozhodčímu, aby vyřešil danou situaci.

 

SIGNALIZACE PORUŠENÍ PRAVIDEL

Pro porušení pravidel z kategorie 1., soudci by měli nejdříve udělat kruh praporkem náležité barvy, pak  zkřížit praporky na svou levou stranu pro Aka, pokládajíc červený praporek nahoru, a na svou pravou stranu pro Ao, pokládajíc modrý praporek nahoru. To umožňuje rozhodčímu jasně vidět, který ze závodníků je považován za viníka.

DODATEK 4: ZNAČKY STAVU ZÁPASU

 

●¾○

 

Sanbon

 

Tři body

 

l

 

Nihon

 

Dva body

 

 

Ippon

 

Jeden bod

 

 

 

 

 

q

 

Kachi

 

Vítěz

 

x

 

Make

 

Prohra

 

p

 

Hikiwake

 

Nerozhodně

 

 

 

 

 

C1W

 

Category 1 Foul — Warning

 

Varování trestu

 

C1K

 

Category 1 Foul — Keikoku

 

Jeden bod pro soupeře

 

C1HC

 

Category 1 Foul — Hansoku Chui

 

Dva body pro soupeře

 

C1H

 

Category 1 Foul — Hansoku

 

Diskvalifikace

 

 

 

 

 

C2W

 

Category 2 Foul — Warning

 

Varování trestu

 

C2K

 

Category 2 Foul — Keikoku

 

Jeden bod pro soupeře

 

C2HC

 

Category 2 Foul — Hansoku Chui

 

Dva body pro soupeře

 

C2H

 

Category 2 Foul — Hansoku

 

Diskvalifikace

 

 

 

 

 

KK

 

Kiken

 

Vzdání

 

 

 

 

 

S

 

Shikkaku

 

Diskvalifikace