KKK

Karate Klub Kladno

Jsme klubem, který začal se svou působností na Kladně již v roce 1992. Vychovali jsme již stovky karateků, z nichž jich několik dosáhlo vytouženého černého pásu.

Věnujeme se cvičení a výuce tradičního karate s důrazem na pohybovou průpravu cvičenců, provedení přesnosti pohybů a jejich koordinaci, rozvíjení technik a kombinací, znalost celého systému bojového umění a v neposlední řadě všechny tyto nabyté zkušenosti  jsou praktikovány tak, aby věrohodně simulovaly reálnou situaci a mohly být použity k sebeobraně. I přesto však ti, co mají chuť sportovat a věnovat se závodům, jsou vedeni našimi instruktory, kteří se věnují naším svěřencům individuálně.

Všichni naši instruktoři jsou kvalifikovanými trenéry. Kromě hlavního cvičení Karate-do se naši trenéři v průběhu svého studia věnovali i dalším bojovým umění, jako jsou Ninjutsu, Jujutsu a Judo, Musado a mají za sebou i cenné zkušenosti v závodění.

Věnujeme se též aktivnímu proškolování formou seminářů ať už v České republice či v zahraničí se známými mistry, jako např. Senseiové Miura, Kanazawa, Ogawa, Murakami, Lusvardi, Ochi.

U nás v Karate Klubu Kladno tak může cvičit kdokoliv bez rozdílu, děti od 6-ti let. Od začátku je všem zdůrazňováno, že karate a jiná bojová umění jsou tu pro naší sebeobranu a v karate nikdy neútočíme jako první. Je prokázáno, že děti si dokážou osvojit základní techniky snadno a rychle, což je motivuje k dalšímu cvičení a pokrokům.  

Během pravidelných tréninků se zlepšuje jejich motorika, koncentrace, děti se učí sebeovládání a sebekontrole, zvyšuje se tak jejich sebevědomí, zlepšují se jejich charakterní vlastnosti a vše jsou pak schopné využít v osobním i profesním životě. Je proto žádoucí maximální účast na trénincích a spolupráce rodičů s trenéry za účelem plného využití potenciálu dětí.